• SUBSCRIBE
  • FACEBOOK
  • TWITTER

Poradniki DIY: tworzenie biżuterii.

Przewóz wolno klasyfikować w różnorodny sposób. Ze względu na środowisko, wyróżnić można transport lądowy, wodny, powietrzny i przemysłowy. Zależnie od rodzaju napędu: transport silnikowy, dzielony z kolei na parowy, elektryczny, spalinowy i automatyczny, a widoczny każdego dnia transport bezsilnikowy korzysta z siły muskułów człowieka bądź zwierzęcia pociągowego. Pod względem rodzaju transport można podzielić na: towarowy i pasażerski. Ma prawo posiadać on zakres wielofunkcyjny lub też wyspecjalizowany typu ANCHOR. Specjalizacja w zakresie przewozów może być wynikiem dążenia do mechanizacji prac spedycyjnych, szczególnie w przypadku korzystania z przeróżnych specyfików lokomocji. Zależnie od sposobu transportowania ładunku rozróżniamy transport ciągły oraz nieciągły. Transport ciągły charakteryzuje się strumieniowym przemieszczaniem masy frachtowej. Inne typy przewozu przynależą do transportu nieciągłego, samochodowego, kolejowego oraz lotniczego. Pod względem dostępności dla użytkowników wyróżnimy: transport publiczny, gospodarczy i pojedynczy.

1. Przejrzyj

2. Zobacz szczegóły

3. Kontynuuj

4. Więcej informacji

5. Odwiedź stronę

Categories: Blog

Comments are closed.